Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Möte i pensionärsrådet

Pensionärsrådets möten är INTE öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för mötena. Håll utkik i kalendern!

Följande möteslokaler håller vi våra möten:

5 mars 2020 i Aggarpshallen.

Inställt: 16 april 2020 på Stella dagcentral.

Inställt: 28 maj 2020 i mötesrum Aggarp i kommunhuset.

10 september 2020 i mötesrum Torup i kommunhuset.

15 oktober 2020 i mötesrum Torup i kommunhuset.

12 november 2020 i mötesrum Torup i kommunhuset.

10 december 2020 i mötesrum Torup i kommunhuset.

Kallelser och protokoll pensionärsrådet

Vad gör pensionärsrådet?

Pensionärsrådet är ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i Svedala kommun.

I pensionärsrådet finns representanter från:

 • Svedala Pensionärsförening PRO
 • Bara Pensionärsförening PRO
 • Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
 • Kommunalpensionärerna SKPF

Information och frågor som pensionärsrådet ska beredas tillfälle att yttra sig över är exempelvis:

 • Resursfrågor inom äldreomsorgen
 • Planering för äldreomsorgen
 • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
 • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
 • Planer för kollektivtrafik
 • Regler för färdtjänst
 • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
 • Översiktsplaner

Pensionärsrådets ordförande är Björn Jönsson.
Vice ordförande är Eva-Britt Johansson.

Ledamöter i pensionärsrådet

Fler datum

Webbplats

/paverka/kommun/kommunens-organisation/radgivande-organ/pensionarsradet/

Arrangör

Pensionärsrådet, Svedala kommun

Kontaktperson

Ingrid Kjellberg
040-626 81 73
registrator.sn@svedala.se

Sidansvarig: Ingrid Kjellberg