Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Möte i utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens sammanträden är INTE öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vi har ännu inte beslutat om den nya utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll utbildningsnämnden

Vad gör utbildningsnämnden?

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6–13 år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16–20 åringar.

Politiker i utbildningsnämnden

Nämndens ordförande heter Hans Järvestam (M).
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L).
2:e vice ordförande är Magnus Lilja (SD).

Ledamöter i kommunfullmäktige

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/moten-i-utbildningsnamnden/

Arrangör

Utbildningsnämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Jan Herbertson
040-626 84 46
jan.herbertson@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst