Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Möte i socialnämnden

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Kallelse och protokoll socialnämnden

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, 

Socialnämnden ansvarar bland annat för:

 • äldreomsorg
 • hälso- och sjukvård
 • LSS
 • socialpsykiatri
 • anhörigstöd
 • förebyggande verksamhet
 • individ- och familjeomsorg (socialtjänst)
 • alkoholhandläggning
 • färdtjänst
 • mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:

 • Socialtjänstlag (SoL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Föräldrabalken

Politiker i socialnämnden

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande Caroline Gullstrand (SD).

Ledamöter i socialnämnden

Fler datum

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/namnder-och-forvaltning/

Arrangör

Socialnämnden

Kontaktperson

Rebecka Kjellsson
040-626 81 81
registrator.sn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst