Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skabersjö mölla

Skabersjö mölla ligger vid E65, mellan Svedala och Oxie, ägs av Skabersjö gods och har renoverats med ideell kraft av Föreningen Skabersjö mölla.

En kort historik över Skabersjö mölla

1838

Lät Greve Tage Thott uppföra Skabersjö kvarn, en "Stubbamölla", i folkmun har man alltid sagt möllan. Kvarnen är uppförd i 2 ½ loft, och vilar på en ekstubbe som är 0,6 m i fyrkant och har ett par 10 ½ spann kvarnstenar, ett spann är cirka 15 cm. Den har alltid varit och är i Skabersjö gods ägo men har utarrenderats till kunniga möllare.

1896

Upprättades ett arrendekontrakt mellan godset och den siste arrendatorn 26 årige Möllaren Jöns Nilsson Fritz i Skabersjö
Till arrendet hörde Möllaregården på Skabersjö Bygata.

1897

Utfördes en tillbyggnad. Den utskjutande delen vid trappan tillkom, samt en sinnrik hissanordning som drevs av det stora kronhjulet 3 meter i diameter.
Med denna hiss kunde säckarna hissas från markplanet upp till andra loftet, "maleloftet". Vid behov kan hissen dras med handkraft. Innan hissen installerades fick man bära upp säckarna, dess vikt var mellan 50-80 kg.

1902

En av byns äldre arrendatorer har berättat att möllan skenade, vingarna roterade helt okontrollerat. I en kraftig storm kom vingarna i rotation trots att bromsen var tilldragen. Med en kraftfull insats lyckades Möllaren få stopp på vingarna. Då en m

Mölla skenar finns en stor risk att brand kan uppstå.
I lagringsbjälkarna finns antydningar till att varmgång förekommit, förkolningar i bjälklaget vid axelingången visar detta.

1911

Omkring denna tid installerades ett nytt kvarnverk samt en sädeskross, i denna krossades (knosades) sädeskornen avsedda till husdjuren.
Krossen är av svensk tillverkning. en av de kvarnstenar som den gången utbyttes finns bevarad och står uppställd till vänster om trappan.

1951

Upphörde driften vid möllan, kvarnaggregatet var starkt nedslitet.
Seglen var också i otjänligt skick. Ringkaret vilket omsluter kvarnstenarna hade gripits av trämask. Driften av möllan var inte längre lönsam. Industrin hade nu utvecklats till rationell drift för malning av spannmål.

1967

I oktober vid en kraftig höststorm blåste främre delen av axeln och vingarna ned. Axeln var tillverkad av ekvirke. Skabersjö gods tillverkade ett nytt vindfång, som med kraftiga järnbalkar fästes på den skadade axeln. På grund av att axeln hade vissa skador kunde vingarna aldrig rotera.
Med denna insats som den gången gjordes så lyckades man bibehålla exteriören.

Möllan har 11 stycken fönster, dessa var utsatta för viss yttre påverkan. Skabersjö gods lät tillverka så kallade blindfönster som monterades upp, och nu fanns inte möjligheten att fönstren kunde skadas. Vissa av fönstren bevarades och vid den restaurering som kom att utföras tillverkades en del nya fönster av lärkträd, från godsets skogar.
Vid denna tidsperiod så hade Skabersjö gods kontroll och tillsyn av möllan, men några nyinstallationer utfördes aldrig.

1989

Vid ett allmänt utlyst möte, söndagen den 24 september på Skabersjö skola bildades "Föreningen Skabersjö mölla". Inledande förundersökningar om förutsättningarna fanns att en restaurering av möllan skulle kunna ske hade pågått sedan i mitten av juli månad detta år. Syftet och målsättningen var att restaurera och för framtiden bevara den gamla stubbamöllan i Skabersjö By.

Restaureringen har genomförts till största delen av en grupp ålderspensionärer, som bildade ett "Ideråd" vilken fick i uppdrag att svara för genomförandet av restaureringen. Man fick stöd från Skabersjö gods, medlemmar, ekonomiska och materiella sponsorer.
På en tavla i möllan visas dessa insatser.

De nya vingarna är tillverkade av lärkträd. Dessa lärkträd är hämtade från Skabersjö gods bokskogar. De träd sex stycken som nedsågades var planterade vid sekelskiftet 1800-1900. Uppsågningen till de rätta dimensionerna har utförts på Holmeja sågverk.
Ett "madaskåp" från 1872 tillverkat av Jonas Svensson har bevarats och finns i möllans ägo, och ingår i inventarierna.

1991

I april lyftes den skadade axeln ned. Den ersattes av en nytillverkad i massivt ekvirke. Axeln är 0,6 meter i fyrkant och 6,5 meter lång.
Svedala kommun tilldelade vår förening årets "Kulturpris".
För de penningbidrag som följer kulturpriset inköptes nygamla kvarnstenar, ringar och en stenkran som användes för lyftning av stenarna då svalränderna skall hackas.

1992

Den 30 maj lyftes den nytillverkade ekaxeln in med hjälp av lyftkranar.
Den 3 augusti lyftes de nygamla kvarnstenarna in.
Den 17 augusti uppmonterades de nya vingarna med en mobil lyftkran.
Vingarna är 17 meter i diameter och har en segelyta av cirka 64 kvm.

1993

I april provades de nytillverkade vingarna, seglen var hissade, det var första gången efter cirka 40 år som vingarna roterade i god vind.
Söndagen den 16 maj vid ett festligt arrangemang återinvigdes Skabersjö mölla efter den genomförda restaureringen. Flaggorna var hissade och en stor publik följde med intresse denna unika händelse. Vid detta tillfälle mottog föreningen vissa gåvor bland annat penningbidrag.

1994

Svedala kommun tilldelade vår förening 1994 års "Bevarandepris". Föreningen var den förste som erhåll detta pris. En bronsplatta som visar detta är uppsatt på möllan.

En dokumentation över restaureringen finns i form av minnesanteckningar, fyra stycken fotopärmar, vissa avsnitt är videofilmade samt tidningsartiklar.

Ekonomiskt drivs föreningen av medlemsavgifter, bidrag, gåvor och inkomster från olika arrangemang.

Föreningens arrangemang bland annat valborgsmässoafton, midsommarfirande, mölledagar, friluftsgudstjänst, guidade separata visningar och utflykter.

Informatör
Föreningen Skabersjö mölla och Skabersjö bygd
Stig Lindgren, medlem.

Mer information om Skabersjö mölla

Publicerad 2016-05-28 kl 20:41
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-01-07 kl 14:03