Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Medborgarlöften

Svedala kommun och lokalpolisområde Trelleborg samverkar för att använda kunskapen som finns bland polisen, kommunens och medborgarna på bästa sätt. Ett sätt att samverka är att ta fram lokala medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften är en metod som utgör ett led i ambitionen att komma närmare medborgarna. Det är en förstärkning av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis.

Medborgardialoger

Genom medborgardialoger tar polisen emot allmänhetens synpunkter. Detta väger vi in med bland annat kommunens lägesbild, lokal brottsstatistik, trygghetsmätningar samt kunskap från de anställda inom vår egen organisation. Den totala lägesbilden över de problem som finns i kommunen ligger därefter till grund för konkreta aktiviteter som polisen lovar medborgarna. 

Publicerad 2016-10-31 kl 15:41
Sidansvarig: Louise Sandell
Uppdaterad 2020-06-16 kl 14:45