Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare
040-626 81 24
Registrator.KS@svedala.se

Kommunstyrelsen har 11 inplanerade sammanträden för 2019. Vi håller sammanträdena i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala. Sammanträdena är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kungörelser och protokoll för varje möte i kommunstyrelsen.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt också hålla uppsikt över kommunens kommunala bolag. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också hos kommunfullmäktige och övriga nämnder och myndigheter göra de framställningar som behövs. De allra flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige bereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester (M)
1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
2:e vice ordförande är Ronny Johnsson (SD)

Ledamöter i kommunstyrelsen

Årets möten

Kommunstyrelsen sammanträder vid 11 tillfällen under 2019. Efter att vi skickat ut kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, finns den tillgänglig att läsa här. Vi publicerar justerat protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2017-01-16 kl 15:37
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2019-10-24 kl 13:38