Svedala kommun logotyp - liggande

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Kontakt

Kristina Larsen
Kanslisekreterare
040-626 81 24
Registrator.KS@svedala.se

Kommunstyrelsen har 12 inplanerade sammanträden för 2018. Sammanträdena avhålls i Naverlönnsalen i Svedala kommunhus och är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kungörelser och protokoll för varje möte i kommunstyrelsen.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt också hålla uppsikt över kommunens kommunala bolag. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också hos kommunfullmäktige och övriga nämnder och myndigheter göra de framställningar som behövs. De allra flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige bereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester, M.
1:e vice ordförande är Per Olof Lindgren, L.
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt, S.

Databas med kommunstyrelsens ledamöter

Årets möten

Kommunstyrelsen sammanträder vid 12 tillfällen i 2018. Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Justerat protokoll publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2017-01-16 kl 15:37
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2018-02-09 kl 18:40