Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Totalavstängning av Hyltarpsvägen 28 November – 16 December

Publicerad 2022-11-09 kl 13:39
Uppdaterad 2022-11-09 kl 13:58

Hyltarpsvägen är helt avstängd från rondellen vid Naverlönnskolan till Sjödikenvägen.

I samband med bytet av gång- och cykeltunnel vid Sjödikenvägen, stängs Hyltarpsvägen i Svedala av för all trafik mellan Sjödikenvägen och cirkulationsplatsen vid Naverlönnskolan (Bökebergsgatan/Toftavägen). Detta kommer att pågå från måndag 28 november till fredag 16 december.

Effekter för fordonstrafik

För fordon som ska in och ut ur Svedala hänvisar vi till södra infarten (väg 108), Ågatan och Västra infarten. Avstängningen också kommer att öka trafiken på andra vägar i Svedala, till exempel Norra Tvärgatan. På Norra Tvärgatan kommer det även att råda parkeringsförbud under hela perioden. Räddningstjänstens fordon kommer att få en tillfällig väg för att inte förlänga utryckningstiden.

Fotgängare och cyklister

Cykeltrafiken leds nu via cirkulationsplats Bökebergsgatan/Hyltarpsvägen/Toftavägen. Fotgängare hänvisas till andra gång- och cykelstråk.

Hur påverkas busstrafiken?

Busslinje 165 får tillfälligt en ny sträckning då den inte kan köra in i Svedala via Hyltarpsvägen. Hållplatserna Floragatan, Sjödikenvägen och Östra Tvärgatan ersätts av Marknadstorget och Industrigatan. Mer information om hur du planerar din resa med Skånetrafiken hittar du på Reseplaneraren eller Skånetrafikens hemsida. På bilden nedan syns även den nya sträckningen.

Bakgrund

Den befintliga bron har nått det som kallas sin tekniska livslängd. Därför måste vi bygga en ny. I samband med att vi bygger om bron, kommer den att få en större bredd för gång- och cykeltrafik, vilket är bra. För att minska störningen vid ombyggnationen, bygger vi bron vid sidan om vägen och lyfter den sedan på plats. På så sätt slipper vi stänga av Hyltarpsvägen under en längre tid än 3 veckor.