Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Förslag på ny detaljplan - Svedala 25:17 med flera ”Nils Fredriksson Utbildning”

Publicerad 2020-05-26 kl 15:28

Vi har tagit fram förslag på ny detaljplan för att pröva lämpligheten för ny bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom området för gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning i öster, och möjlig framtida byggnad inklusive bostäder i väster. För att detaljplanen ska möjliggöra en flexibel användning och fungera över tid prövar vi markanvändning (utöver skola och bostäder) för centrumverksamhet och parkering.

Förslaget på ny detaljplan finns utställt 25 maj–14 juni 2020 på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup samt hos Kundservice och Strategisk planeringsenhet i kommunhuset. Du kan även ta del av planförslaget här på svedala.se.

Om förslaget på ny detaljplan för Svedala 25:17 med flera, ”Nils Fredriksson Utbildning”

Lämna synpunkter på förslaget

Om du har synpunkter på förslaget skicka dem till oss senast 14 juni 2020. Du som inte senast under granskningstiden (25 maj-14 juni) har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Planens namn (Svedala 25:17 med flera Nils Fredriksson Utbildning, i Svedala)

Skicka dina synpunkter till:

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

eller

strategiskplanering@svedala.se

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska bli underrättade av fastighetsägaren.

Kontakt

Lowe Kisiel, planarkitekt, telefon 040-626 82 09 eller e-post
lowe.kisiel@svedala.se eller Karin Gullberg, stadsarkitekt, telefon 040-626 81 18 eller e-post karin.gullberg@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst