Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Mumindalens förskola i Klågerup stänger för renovering

Under första veckan i maj stänger vi huvudbyggnaden Mumindalens förskola i Klågerup för renovering. Barn och personal flyttar under tiden till paviljonger som tillhör Hattstugans förskola i Bara. Vi påbörjar renovering och återställning av huvudbyggnaden och utemiljön snarast - ett arbete som pågår under ett antal månader. Till hösten 2019 ska barn och personal kunna flytta tillbaka.

Under perioden 2018 - 2030 ökar antalet förskolebarn i Klågerup liksom i kommunen i sin helhet. Vi har därför sedan tidigare beslutat att bygga ut Mumindalens förskola och utreder även förutsättningarna för att etablera en ny förskola i Klågerup.

Under våren 2019 framkom nya förutsättningar kring Mumindalens förskola:

  • Särskilda mätningar genomfördes i utemiljö där så kallade slipers förekommer. Mätningarna visade på förhöjda värden av bland annat arsenik. Utemiljön saneras och kommer att återställas.
  • Vid inventering av fastigheten framgick det att utbyggnad av fastigheten blir kostsam och svår att förena med verksamhetens krav och gällande byggnorm.
  • I samband med luftmätning framkom försämrad luftkvalitet inomhus. Provtagningen visar att det förekommer svamp och emissioner från äldre byggmaterial. Vi kommer därför att sanera, förbättra och anpassa innemiljön efter verksamhetens behov.

Åtgärder för en god och trygg arbetsmiljö

För att säkerställa god och trygg arbetsmiljö för barn och personal vidtar vi följande åtgärder:

  • Under första veckan i maj stänger vi Mumindalens huvudbyggnad. Barn och personal flyttar till Hattstugans förskola på Henriette Coyets gata 1 i Bara. Utemiljö och fastighet renoveras. 
  • Snarast påbörjar vi planering för en förskola i ny byggnad eller tillbyggd förskola.
  • Under perioden 1-10 maj  färdigställer vi tillfälliga lokaler i Bara. 
  • Under maj och juni börjar vi renovera. När arbetet är klart och godkänt flyttar barnen tillbaka till Mumindalen tillsammans med personal, preliminärt under hösten 2019.

Mumindalsgruppen samt grupperna Sniff och Gafsan med sina pedagoger, kommer att stanna kvar på Mumindalen och använda Snusmumriken och de övriga lokalerna som inte tillhör huvudbyggnaden.

Du som är vårdnadshavare får löpande information om dessa förändringar av din personal på Mumindalens förskola. 

Kontaktpersoner

Annika Kraft
Biträdande utbildningschef
040-626 80 00
annika.kraft@svedala.se

Fredrik Aksell
Tf utbildningschef
040-626 80 00
fredrik.aksell@svedala.se

Publicerad 2019-05-02 kl 13:11
Sidansvarig: Nina Gilljam