Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Såhär fördjupar kommunen och polisen samarbetet 2019-2022

Lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M). Foto: Svedala kommun

Kommunen och polisen har under onsdagskvällen undertecknat en överenskommelse för att tydligt visa det gemensamma arbetet som ska öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Överenskommelsen fokuserar på ungdomar, droger och trafiksäkerhet.

Onsdagen den 12 juni undertecknade kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist överenskommelsen om det gemensamma arbetet 2019-2022.

Dokumentet ligger till grund för vilka frågor kommunen och polisen ska samverka kring och ha i fokus de närmaste åren. Det är Rådet för trygghet och folkhälsa som i samarbete med polisen tagit fram samverkansöverenskommelsen.

Fokusområden: ungdomar, droger och trafiksäkerhet

Fokusområdena i överenskommelsen:

  • Öka människors faktiska och upplevda trygghet
  • Förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år
  • Motverka våldsbejakande extremism
  • Upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa

Till varje fokusområde finns konkreta åtgärder och en tydlig handlingsplan. Nytt i samverkansöverenskommelsen är bland annat att samordningsgruppen inleder samarbete med trafiksäkerhetsgruppen i frågor som rör trafiksäkerheten.

- Jag är glad över hur samarbetet mellan oss som kommun och polisen utvecklats under den senaste tiden. De fokusområden och åtgärder vi nu är överens om kommer att ha stor betydelse för Svedala som en fortsatt trygg kommun att bo och verka i, säger Linda Allansson Wester (M).

Vill du veta mer?

På webbsidan om rådet för trygghet och folkhälsa finns information om överenskommelsen, handlingsplanen och trygghetsarbetet i Svedala kommun.

Webbsida Rådet för trygghet och folkhälsa

Kontaktpersoner

Linda Allansson Wester (M)
Kommunstyrelsens ordförande
linda.allanssonwester@svedala.se
040-626 80 00

Venzel Rosqvist
Områdeschef individ- och familjeomsorg
venzel.rosqvist@svedala.se
040-626 80 00

Publicerad 2019-06-12 kl 18:21
Sidansvarig: Linda Holst