Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Polisens trygghetsmätning 2018

Foto: Scandinav/Josefine Engström

För att öka sin kunskap om hur Svedalaborna uppfattar tryggheten genomför polisen varje år en trygghetsmätning. Resultatet använder polisen, tillsammans med oss i Svedala kommun, för att planera trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

När polisen presenterar sin årliga trygghetsmätning har resultatet för Svedala förbättrats på flera områden. Oron att utsättas för brott har minskat, liksom oron för bostadsinbrott. Dock ligger nivån för störande ungdomsgäng i tätorten Svedala fortsatt högt. Även trafiken är ett problem med bilar som kör för fort och buskörning med mopeder.

De allra flesta känner sig trygga

Svedala är en trygg kommun att bo och leva i. Problemindex fortsätter i stora delar att sjunka i kommunen. Resultatet visar en positiv utveckling genom att den upplevda tryggheten ökar samtidigt som utsattheten för brott minskar. För oss är de viktigaste förändringarna att antalet brott minskar och att tryggheten ökar. De allra flesta känner sig trygga i utomhusmiljön och avstår inte från några aktiviteter. Samtidigt minskar även oron för utsättas för brott och det är särskilt positivt att oron för inbrott i bostaden minskar.

Trygghetsvärdar kan ha bidragit till minskad skadegörelse

Inbrotten i bostad låg under 2017 ganska högt medan 2018 ligger på en historiskt låg nivå. Nu känner medborgarna av detta och oron minskar. Enligt vår uppfattning har det brottsförebyggande arbetet bidragit till minskningen. Detta arbete har kommunen och polisen genomfört i samverkan med externa aktörer och medborgarna. Kommunen gjorde personella satsningar 2017 för att öka tryggheten genom att anställa trygghetsvärdar. Denna satsning har gjort avtryck bland annat genom ett minskat antal skadegörelser.

Stort engagemang hos medborgarna i grannsamverkan

Polisen och kommunen har genomfört trygghetsträffar och grannsamverkansmöten och tagit varje tillfälle som en möjlighet att informera om brottsstatistiken och hur lägesbilden i kommunen är. Det finns flera grupper som frivilligt tagit på sig arbetet med att driva grannsamverkan. Sist men inte minst så har medborgarna ökat sin egen förmåga att skydda sin och grannarnas bostad.

Oro för ungdomsgäng och buskörning med mopeder

Index gällande ungdomsgäng är fortsatt högt. Dock finns pågående åtgärder som förhoppningsvis kan bättra på resultaten. Siffrorna är fortsatt höga när det gäller att man tycker att trafiken är ett problem. Man uppfattar att bilisterna kör för fort och att trafikregler inte respekteras. Buskörning med mopeder ligger fortfarande högt och är fortfarande ett problem. Vid polisens kontroller visar det sig att majoriteten av fortkörarna är personer som bor i kommunen. Den störande trafiken är det till stor del unga män som står för. Kommunen och polisen fortsätter arbeta för att förbättra situationen med trafikkontroller och strategiskt trafiksäkerhetsarbete.

Undersökningen redovisar ett index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar " närmast obefintligt problem" och 6 indikerar " alarmerande påtagligt problem". Ett lågt index är alltså bättre än ett högt. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet. Svedalas indexsiffra är 1,87 2018 jämfört med 1,93 2017.

Vem har svarat på undersökningen?

Ett slumpmässigt urval på 300 personer har fått frågan om att svara på undersökningen. I Svedala var svarsfrekvensen cirka 66%. Urvalet har dragits ur folkbokföringen, och har indelats på postnummerområden, definierade av Polismyndigheten utifrån lokalpolisområden. Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter med möjlighet att besvara undersökningen på webben med ett unikt lösenord.

Samma enkät sedan 1999

Frågeformuläret är en standardiserad enkät, vars grundutförande har sett i princip likadan ut sedan trygghetsmätningarna startade 1999 med enda större undantag för vissa tilläggsfrågor som då placerats sist i formuläret. Detta är en styrka som gör att resultatet går att följa över tid.

Hur använder vi resultatet?

Resultatet från trygghetsmätningen kommer nu, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, bilda underlag när polisen tar fram en gemensam lägesbild tillsammans med Svedala kommun. Denna ligger sedan till grund för planering av aktiviteter under 2019, både polisens egna och gemensamma.

Svedala kommuns trygghetsarbete

Vi i Svedala kommun har ett råd för trygghet och folkhälsa vars syfte är att nå en samsyn kring hur trygghet, säkerhet och god folkhälsa ska uppnås utifrån medborgarnas och samhällets behov.

Om rådet för trygghet och folkhälsa

Polisens trygghetsmätning 2018

Ta del av polisens trygghetsmätning i sin helhet med detaljerade frågeområden och resultat 2013–2018.

Polisens trygghetsmätning 2018

Publicerad 2018-11-22 kl 11:01
Sidansvarig: Linda Holst