Stäng

Prostitution och människohandel

Om du, genom ditt yrke eller ditt ideella arbete, träffar människor som du misstänker kan vara utsatta för människohandel kan du kontakta regionkoordinatorerna på nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel.

Kontaktuppgifter till regionkoordinatorer finns på hemsidan för nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel.

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel.

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. 

Misstänker du att någon utnyttjas för människohandel och/eller säljer sex så har du möjlighet att ta kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till den kommun du verkar i.

För mer information besök:  www.nmtsverige.se

Publicerad 2020-11-13 kl 10:21
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-10-21 kl 11:47