Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Råd och stöd till familj, barn och ungdom

Här presenterar vi olika ställen du kan vända dig till för råd och stöd när det gäller dig själv, din familj eller dina barn.

Socialtjänstens öppenvård - Familjeteamet

Föräldrar med barn i åldern 0-20 år kan vända sig till Familjeteamet för upp till fem rådgivande samtal. Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte.

Info om Familjeteamet

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har separerat eller står inför en separation.

Info om Familjerätten

Familjerådgivningen i Lund

Familjerådgivningen i Lund erbjuder möjligheter att samtal om relationer i par- och familjeförhållanden, parsamtal, enskilda samtal och samarbetssamtal.

Om Familjerådgivningen på Lunds kommuns webbplats

BUP Späd- och småbarnsteamet i Trelleborg 

BUP Späd- och småbarnsteamet i Trelleborg behandlar och förebygger relationsstörning genom att på olika sätt stärka förälderns förmåga till ett samspel som gynnar barnets fortsatta utveckling. Familjen kan själv kontakta teamet.

Webbplats BUP Späd- och småbarnsteamet i Trelleborg

BUP – barn- och ungdomspsykiatrin

BUP vänder sig till dig som är under 18 år och till dig som är förälder till barn och ungdom under 18 år. BUP arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa.

Info om BUP på Psykiatri Skånes (Region Skåne) webbplats

Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg 

Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg gör bedömningar, ger medicinska behandlingar och pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd till familjer som har barn med varaktiga funktionshinder.

Om Barn- och ungdomshabiliteringen i Trelleborg på Habilitering och hjälpmedels (Region Skåne) webbplats

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)

FMN i Malmö är en anhörigförening, vars huvudsakliga verksamhet riktar sig till de anhöriga som omger en missbrukare. De ger råd, stöd och hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstateras bland barn och/eller anhöriga. FMN finns i Malmö och i Trelleborg.

Webbplats Föräldraföreningen mot narkotika

Maria Malmö, Region Skåne

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 25 år och som har problem med alkohol eller droger. För dig som bor i Svedala kommun kan Maria Malmö hjälpa till med bedömningssamtal.

Webbplats Maria Malmö

Publicerad 2016-05-18 kl 16:01
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2018-05-16 kl 08:03