Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan Sturup 1:129 Sturup park  2

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt/Plansamordnare
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se

Här är kommunfullmäktiges beslut och tillhörande handlingar om Sturup 1:129 Sturup park etapp 2. Detaljplanen antogs 8 juni 2016 av kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga en företagspark innehållande kontor och småindustri som inte är tillståndspliktig det vill säga enbart C-verksamhet.

Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer och rörelsespråk för större vattensalamander och groddjur enligt artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvalitén i befintliga våtmarker.

Antagandehandlingar

Antagandehandlingar för detaljplan Sturup 1:129 Sturup park etapp 2:

Senaste informationen

Regeringen beslutade 10 september 2020 att överklagandena bör bifallas och att kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län står fast vid prövning enligt 11 kap. PBL. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 10 september 2020.

 

Publicerad 2016-06-13 kl 15:10
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-09-19 kl 07:47