Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för del av Svedala 25:18, Bovieran, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Lowe Kisiel
Planarkitekt
040-626 8209
Lowe.Kisiel@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Syftet med planen är att pröva möjligheten till uppförande av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 25:18. Svedala kommun har tecknat ett avtal med Bovieran för att möjliggöra uppförande av tre flerbostadshus med 54 seniorlägenheter i tre våningar, grupperade runt en gemensam inglasad uteplats.

Tillfart till området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om byggnaderna. Bostäderna placeras i ett centrumnära läge med god tillgång till offentlig och kommersiell service, kollektivtrafik samt grönska och rekreation.

Antagandehandlingar

Senaste informationen

 Detaljplan för del av Svedala 25:18 mfl. "Bovieran" vann laga kraft 3 juli 2020.

Kontakt

Lowe Kisiel, planarkitekt, e-post lowe.kisiel@svedala.se, telefon 040–626 82 09 eller Karin Gullberg, stadsarkitekt, karin.gullberg@svedala.se, 040–626 81 18.

 

Publicerad 2019-03-18 kl 09:12
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-07-16 kl 10:35