Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Jeanette Widen Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 8395
Jeanette.WidenGabrielsson@svedala.se

Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en tillbyggnad på 60 kvm på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande detaljplan. För gällande detaljplan ska kunna möjliggöra denna prövning behöver planbestämmelse gällande begränsningar av markens bebyggnad ändras i plankartan. Kompletteringen syftar även till att ändra utfartsförbud i gällande detaljplan till att tillåta in- och utfart till befintlig parkering.

Antagandehandlingar

Senaste informationen

Detaljplan för Skabersjö 25:2, ”SKABERSJÖ SKOLA”, Svedala kommun, Skåne län vann laga kraft 11 juni 2019.

Frågor om planen

Kontakta planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson, jeanette.widenGabrielsson@svedala.se , eller 040-626 83 95 eller stadsarkitekt Karin Gullberg, karin.gullberg@svedala.se, 040-626 81 18.

Publicerad 2019-01-10 kl 12:40
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-07-16 kl 10:28