Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Fördjupad översiktsplan vindkraftverk

Kontakt

Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se
Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se

Fördjupningen av denna översiktsplan ska klargöra kommunens syn på vindkraftsetableringar, peka ut områden som är lämpliga eller möjliga, men även olämpliga för vindkraftsetableringar samt redogöra för vilka riktlinjer som bör gälla vid etablering av vindkraft.

Publicerad 2017-01-04 kl 08:32
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2017-09-25 kl 16:38