Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., ”Nils Fredriksson Utbildning”, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

August Grundtman
Planarkitekt
040-626 8209
august.grundtman@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se

Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten för ny bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom gymnasieskolans område ”Nils Fredriksson Utbildning” i öster och möjliga framtida byggnad inklusive bostäder i väster. För att detaljplanen ska möjliggöra en flexibel användning och fungera över tid prövas markanvändning (utöver skola och bostäder) för centrumverksamhet och parkering.

Antagandehandlingar

 

Senast informationen

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., ”Nils Fredriksson Utbildning”, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län vann laga kraft 20 oktober 2020.

 

Publicerad 2020-01-31 kl 12:27
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-10-21 kl 16:06