Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Nya regler för servering av mat och dryck

Kontakt

På grund av coronapandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Från den 7 juli 2020 gäller en ny lag (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe, som till exempel en restaurang, café eller bar, ansvarar därmed för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. I Svedala kommun är det bygg- och miljönämnden som har ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska spridning av covid-19.

I Sommartid finns en hög risk att många människor rör sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Det som är nytt med den tillfälliga lagen, som gäller året ut, är bygg- och miljönämnden ansvarig tillsynsmyndighet. Nämnden får även befogenhet att meddela föreläggande, förbud och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Verksamheter som omfattas är näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat och dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Exempel på verksamheter som inte omfattas är personalrestauranger, skolmatsalar, food trucks, cateringverksamheter och take-away ställen utan sittplatser och bord.

Den som bedriver serveringsställe är skyldig att:

1. Vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökarna har tillträde till.

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:

  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, och
  • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

2. Servering av mat och dryck för endast ske till beskare som sitter vid ett bord eller en bardisk.

Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel.

3. Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

4. Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

De allmänna råden är att informera om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas på entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om:

  • vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien,
  • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och
  • att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

5. Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Allmänna råd: Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Vad som utgör ett ur smittskyddspunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalen utformning, antal besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Allmänna råd till 3 § 1 lag (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Hantering av klagomålsärenden

Bygg- och miljönämnden tar emot anmälningar om verksamheter som inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Observera att trängsel på andra ställen än serveringar, som till exempel i butiker, kollektivtrafik, eller på allmänna platser som parker, torg och stränder, inte kan göras till oss. Där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Om du ser trängsel på dessa platser bör du vända dig direkt till den som driver verksamheten och hänvisa till denna föreskrift. Föreskriften pekar på allas ansvar, såväl olika verksamheters som varje individs ansvar, att hålla tillräckliga avstånd.

Personligt ansvar

Som kommuninvånare och gäst har vi alla också skyldighet att inte bidra till ökad trängsel. Ser du att det är fullt någonstans – gå till ett annat ställe!

Genom att följa Folkhälsomyndigheternas råd kan vi undvika smittspridning och samtidigt se till att restauranger och caféer kan fortsätta ha öppet, något som ligger i allas intresse. Vi måste också hjälpas åt att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på allmänna platser som gator, torg och parker.

Bygg och miljö har utfört trängselkontroller

Då minskad smittspridning av nya coronaviruset (covid-19) är högst angeläget har verksamheten Bygg och miljö utfört så kallade trängselkontroller på majoriteten av kommunens serveringar. Verksamheter som fick anmärkningar vid en första kontroll har varit snabba att åtgärda. I skrivande stund har samtliga som haft en uppföljande kontroll åtgärdat tidigare brister, till exempel glesat ut bord och stolar som tidigare stått för tätt.

Publicerad 2020-06-01 kl 11:56
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2020-07-07 kl 10:59