Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ansöka om bygglov

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Telefontider handläggare och inspektörer
Måndag kl 10:00–12:00, torsdag kl 13:00–15:00
Telefontider administratör
Tisdagar och onsdagar kl 09:30–11:30
Besökstider handläggare, inspektörer och administratörer
Onsdagar kl 16:00–18:00

Här kan du läsa om vad du behöver för att ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov via webbplatsen Mittbygge som vi är anslutna till.

Ansök om bygglov via webbplatsen MittBygge

Vid ansökan om bygglov behöver vi följande:

 1. Underskriven ansökan och ritningar i A4-format.  Om du lämnar in A1, A2 eller A3 ska du vika dessa som en A4 (en omgång räcker).
 2. Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, ange mått på byggnad samt mått till tomtgränser.
 3. Planritning i skala 1:100, ange mått.
 4. Fasadritningar på samtliga fasader i skala 1:100.
 5. Sektionsritningar i skala 1:100, ange mått.

Du behöver beställa en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500 som visar tomtgränser, höjder, ledningar med mera:

 • då tomten är obebyggd.
 • då du ska bygga ny huvudbyggnad.
 • då läget av byggnaden hamnar i konflikt med servitut/ledningsrätter.
 • vid större tillbyggnader.
 • vid osäkra gränser.

Om nybyggnadskarta och hur du beställer

Ansök och mer information om bygglov

Handläggningstid

Handläggningstiden är 10 veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock förlängas en gång med 10 veckor om vi (handläggaren) behöver göra ytterligare utredning.

Har du ett pågående ärende eller vill ta del av bygglovshandlingar?

Uppge följande:

 1. Vilken/vilka handlingar du söker
 2. Fastighetsbeteckning
 3. Adress
 4. Diarienummer, om du har ett pågående ärende. 
Publicerad 2016-05-26 kl 10:38
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-09-11 kl 13:38