Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Arbetsmarknadsprojekt

Kontakt

Riikka Salmela HAMN
Arbetsmarknadssamordnare
040-626 8251
riikka.salmela@svedala.se
Filip Rodenstam
Projektledare PÅ VÄG
0709-478277
filip.rodenstam@svedala.se
Eva Andersson
Projektledare Spira
0738-56 03 45
eva.andersson@skurup.se
Kiriakos Backis
Coach Spira
0725-99 70 36
kiriakos.backis@skane.se
Petra Hensfelt Dahl
Handledare Spira
0709-89 64 18
petra.hensfeltdahl@svedala.se
Gun Kiki Hollöse
Handledare Spira
0709-47 84 71
gun.hollose@svedala.se

Vi ansvarar för och är delaktig i olika arbetsmarknadsprojekt där målet är självständighet, delaktighet och vägen till egen försörjning.

HAMN- hitta ambition, motivation och nätverk

Projektet vänder sig till nyanlända som är föräldralediga för att underlätta etableringen i samhället och på arbetsmarknaden. Projektet ska skapa goda förutsättningar för att bygga upp ett socialt nätverk och leda till språkträning. 

HAMN erbjuder gratis workshops i arbetsmarknad i samband med Öppet hus, mötesplats för föräldralediga som församlingshemmet arrangerar. Vi erbjuder barnpassning under workshopen och när den är klar kan du som deltagare följa med personal till Öppet hus för att umgås med andra som är föräldralediga. 

Är du intresserad av att delta i HAMN ? Kontakta Riikka Salmela arbetsmarknadssamordnare. 

Vem driver och finansierar projektet?

Arbete och integration driver projektet HAMN- hitta ambition, motivation och nätverk i samverkan med Svedala församling. Länsstyrelsen Skåne finansierar projektet.

PÅ VÄG

PÅ VÄG är ett metodutvecklingsprojekt som utifrån lokala förutsättningar ska:

  • Utveckla samarbetet mellan myndigheter,
  • Förkorta vägen till rätt stöd och självförsörjning för de individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst.

PÅ VÄG bygger på en modell som utvecklats i Halland. Målet är att kommunen inom två månader utreder om individen har rätt till den samordnade rehabilitering som genomförs av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kartlagda individer ska bli matchade till rätt stöd i rätt tid. Individerna ska få sitt rehabiliteringsbehov utrett för att få förutsättningar och möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. De ska också få den ersättning de är berättigade till.

På strukturell nivå skapas förutsättningar för en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt och enhetligt. Socialsekreterarna ska få stöd i att bedöma rehabiliteringsbehov. Försäkringskassan bidrar med försäkringsmedicinsk kunskap till socialsekreterarna. 

Vem driver och finansierar projektet?

Svedala och Skurups kommuner driver projektet PÅ VÄG i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Samordningsförbundet NILS finansierar projektet.

Spira

Spira är ett FINSAM-projekt och vänder sig till dig som har eller upplever att du har psykisk ohälsa. Målet med projektet är att ge dig individuell och anpassad förrehabilitering för en enklare vardag. Projektet ska underlätta vägen till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället.

Tillsammans kan vi arbeta för att göra skillnad för dig. Du får möjlighet att skapa positiva upplevelser, framtidstro och känna hopp. Vi kan ge stöd till insikt som kan leda till att du vill gå vidare med livet och skapa en framtid. 

Du, din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen eller sjukvården kan anmäla dig till projektet.

Spira arbetar med:

  • vardagsstruktur
  • social träning
  • friskvårdsaktiviteter
  • grön rehabilitering 
  • skapande verkstäder
  • individuella och vägledande samtal
  • studiecirklar

Anställningsstöd 

Under perioden 1 juni 2017 till 31 maj 2018 hade Svedala kommun och Arbetsförmedlingen Skåne Syd ett gemensamt arbetsmarknadsprojekt. Projektet ökade kunskapen om och användandet av Arbetsförmedlingens olika sorter av anställningsstöd, både internt och externt i kommunen.

Projektledaren agerade som informationslänk mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och fungerade som kommunens specialist i frågan. Genom projektet matchades ett 40-tal kommuninvånare i målgruppen främst till extratjänster i kommunens olika verksamheter.

Mer information om projektet:

Publicerad 2016-06-01 kl 10:44
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2019-09-11 kl 14:08