Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Arbetsmarknadsprojekt

Kontakt

Charlotte Ahlberg
Projektledare SPIRA 3.0
040-626 82 52
charlotte.ahlberg@svedala.se
Rickard Wihlborg
Projektledare - Öppna dörrar till språkpraktik
040-626 83 87
rickard.wihlborg@svedala.se

Vi ansvarar för och är delaktig i olika arbetsmarknadsprojekt där målet är självständighet, delaktighet och vägen till egen försörjning.

SPIRA 3.0

Målgruppen för Spira 3.0 är arbetslösa, 16-64 år, folkbokförda i Skurup respektive Svedala kommun och som har eller upplevs ha psykisk ohälsa. Man ska även vara bedömd av sin kontakt i vården, handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten att man är i behov av samordnade förrehabiliterande insatser.

Syftet är att man med insatsen ska uppnå ökad motivation och förståelse kring sin situation, göra stegförflyttningar för att komma vidare i sin rehabilitering, intrigeras och på sikt närma sig arbete, studier eller annan egen försörjning.

Med individuell planering och stöd ska aktivitetsförmågan bedömas, arbetsförmågan kartläggas och tillsammans arbetar vi för att deltagaren ska förbättras och sedan kunna ta del av ordinarie myndighets arbetsmarknadsinriktade insatser.

I Spira 3.0 arbetar vi med att coacha, motivera och inge hopp genom individuella samtal och gruppträffar. Vi erbjuder aktiviteter och ökad kunskap kring fysisk aktivitet, social samvaro och möjlighet att träna sig på sina social förmågor.

Vi ger deltagarna möjlighet att skaffa sig kunskap om att hitta en struktur i vardagen och skapa rutiner som ökar förutsättningarna att förbättra sitt mående. Detta är en viktig grund för att skapa hållbarhet över tid.

Man arbetstränar på låg nivå för att känna att man stegvis kan öka sin arbetsförmåga och hitta eventuella behov av anpassning. Man har alltid en handledare som stöd och vi gör täta uppföljningar för att se att arbetsträningen ger det personen behöver för att växa.

Tillsammans med deltagaren är vi drivande i kontakten med vården och/eller andra myndigheter för att i samverkan effektivisera och hitta de insatser som behövs för att personen ska kunna göra viktiga stegförflyttningar.

Vårt arbetssätt är individcentrerat och vi tänker att deltagarna ska bli motiverade, aktiverade och öka sin självkänsla för att hitta sin riktning framåt.

Den som remitterat en deltagare till Spira följer progressionen genom kontinuerliga uppföljningar och samarbetar nära. I Spira samarbetar vi med alla de myndigheter och vårdgivare som kan vara aktuella för deltagaren. I båda kommunerna har vi en möjlighet att ta del av socialpsykiatrins dagliga verksamhet som ett försteg eller komplement till våra aktiviteter.

Välkommen att ta kontakt med projektledaren för Spira 3.0.

Öppna dörrar för språkpraktik

”Öppna dörrar för språkpraktik” ska stärka kommunens samarbete med nyanlända och det lokala näringslivet.

Syftet med det nystartartade integrations- och arbetsmarknadsprojektet är att stimulera nyanländas etablering, språkutveckling och öka möjligheterna till självförsörjning och bostadskontrakt genom språkpraktik.

Enheten för Arbete och Integration är projektägare och aktiva samarbetsparters är Näringslivsenheten, Nils Fredrikssons Utbildning/SFI och lokalt företags/föreningsliv.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och varar till 2022.

Är du som företagare/föreningsledare intresserad av att veta mer?

  • Har ni behov av att rekrytera och stärka upp er kompetens?
  • Vill ni bidra till det kommunala integrationsarbetet genom att ta emot en nyanländ på en språkpraktik?

Välkommen att ta kontakt med projektledaren för öppna dörrar för språkpraktik.

Publicerad 2016-06-01 kl 10:44
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-03-25 kl 09:20