Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kvalitet och uppföljning i Vård och omsorg

Vård och omsorg arbetar metodiskt med förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder.  

Ett viktigt arbete är den årliga kvalitetsuppföljningen som vi gör bland brukare och anhöriga.

Under oktober 2014 genomförde Vård och omsorg sin egen och årliga kvalitetsuppföljning. Ta del av 2014 års resultat genom att klicka på rubriken här bredvid.

Kontakt
Vård och omsorg
Anna Borgius
Socialchef
040-626 81 63
anna.borgius[at]svedala.se

Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Vård och omsorg
Joakim Thuresson
Kvalitetsstrateg
040-626 81 75
joakim.thuresson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Maria Danielsson
Områdeschef
040-626 81 61
maria.danielsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-12-15
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor