Skriv ut sidanSkicka till facebook

Kvalitet och uppföljning i Vård och omsorg

Vård och omsorg arbetar metodiskt med förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder.  

Ett viktigt arbete är den årliga kvalitetsuppföljningen som vi gör bland brukare och anhöriga.

I oktober 2015 genomfördes Vård och omsorgs årliga kvalitetsuppföljning. Resultatet finns till vänster under Kvalitetsuppföljning - Resultat 2015.

Anhöriga och brukare fick möjlighet att svara på frågor om bemötande, tjänsten/vården, självbestämmande, inflytande, trygghet, aktivt liv, information, hur synpunkter beaktas, kompetens, förtroende, tillgänglighet och en totalbedömning av verksamheten.

 

Kontakt
Vård och omsorg
Anna Borgius
Socialchef
040-626 81 63
anna.borgius[at]svedala.se

Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Vård och omsorg
Joakim Thuresson
Kvalitetsstrateg
040-626 81 75
joakim.thuresson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Maria Danielsson
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 61
maria.danielsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-12-18
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun