Skriv ut sidanSkicka till facebook

Hembesök 75-åringar 

Vård och omsorg arbetar med uppsökande verksamhet. Varje år blir de som fyller 75 år och inte redan har hemtjänst inbjudna till gemensam information och ett kompletterande hembesök av distriktssköterska och biståndshandläggare. Hembesöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Syftet är att bevara hälsan och bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Vid besöket ges förebyggande råd och tips kring frågor som kan dyka upp när man blir äldre. Information om kommunens service lämnas också.

Informationsträffar

En särskild inbjudan skickas i slutet av varje år till alla medborgare som fyller 75 år under året  och som inte har hemtjänst. Inbjudan är ett erbjudande om en informationsträff och/eller ett hembesök.

År 2015 hörsammade drygt 100 medborgare denna inbjudan. En del hade med sig anhöriga som också var välkomna. 

Informationsträffen omfattar information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Det ges också råd och stöd om hälsa och om vardagslivet i övrigt. Medverkande är arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska och fysioterapeut.

Hembesök

Biståndshandläggare och distriktssköterska gör därefter hembesök hos de som har tackat ja till detta. 

Kontakt
Vård och omsorg
Christine Ekholst
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 83 56
christine.ekholst[at]svedala.se
Distrikt Svedala öster, Bara/Klågerup, födda dag 11-31. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Veronica Elmgren
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst och socialpsykiatri
040-626 83 54
veronica.elmgren[at]svedala.se
Distrikt Svedala väster, födda dag 16-31 och socialpsykiatri hela kommunen, födda dag 16-31. Distrikt öster, födda dag 6-10. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
Senast uppdaterad:2016-03-15
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun