Skriv ut sidanSkicka till facebook

Förebyggande hembesök

Vård och omsorg erbjuder alla medborgare i kommunen som fyller 75 år ett hembesök av distriktssköterska och biståndshandläggare. Hembesöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Syftet är att bevara hälsan och bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Vid besöket ges förebyggande råd och tips kring frågor som kan dyka upp när man blir äldre. Information om kommunens service lämnas också.

Informationsträff 

I mitten av oktober 2013 skickades en inbjudan till alla medborgare som fyller 75 år under året  och som inte har hemtjänst. Inbjudan var ett erbjudande om en informationsträff på Holmagården den 18 november och/eller ett hembesök.

Ett 60-tal hörsammade inbjudan, varav 35 var 75-åringar och övriga var anhöriga. 

Informationsträffen omfattade information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Det var också råd och stöd om hälsa och om vardagslivet i övrigt. Medverkande var arbetsteraepeut, biståndshandläggare, distriktssköterska och sjukgymnast.

Biståndshandläggare och distriktssköterska kommer under den närmaste tiden att göra hembesök hos de som har tackat ja till detta. 

 

Kontakt
Vård och omsorg
Alexander Strid
Biståndshandläggare förebyggande hembesök
040-626 82 02
alexander.strid[at]svedala.se
Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Britt-Marie Lantz
Biståndshandläggare förebyggande hembesök
040-626 83 55
brittmarie.lantz[at]svedala.se
Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
Senast uppdaterad:2013-12-04
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning