Skriv ut sidanSkicka till facebook

Förebyggande hembesök

Vård och omsorg erbjuder alla medborgare i kommunen som fyller 75 år ett hembesök av distriktssköterska och biståndshandläggare. Hembesöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Syftet är att bevara hälsan och bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Vid besöket ges förebyggande råd och tips kring frågor som kan dyka upp när man blir äldre. Information om kommunens service lämnas också.

En särskild inbjudan skickas i oktober/november varje år till alla medborgare som fyller 75 år under året  och som inte har hemtjänst. Inbjudan är ett erbjudande om en informationsträff och/eller ett hembesök.

År 2014 hörsammade ett 70-tal medborgare denna inbjudan. En del hade med sig anhöriga som också var välkomna. 

Informationsträffen omfattar information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Det ges också råd och stöd om hälsa och om vardagslivet i övrigt. Medverkande är arbetsteraepeut, biståndshandläggare, distriktssköterska och fysioterapeut.

Biståndshandläggare och distriktssköterska gör därefter hembesök hos de som har tackat ja till detta. 

Kontakt
Vård och omsorg
Cecilia Wollmér
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst och socialpsykiatri
040-626 83 54
cecilia.wollmer[at]svedala.se
Distrikt Svedala väster, födda dag 16-31 och socialpsykiatri hela kommunen, födda dag 16-31. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Christine Ekholst
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 83 56
christine.ekholst[at]svedala.se
Distrikt Svedala öster, Bara/Klågerup, födda dag 16-31. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Lisa Ollén
Vik biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 81 37
Distrikt Svedala öster, Bara/Klågerup, födda dag 1-15. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
Senast uppdaterad:2015-01-16
Självservice, e-tjänster

Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på knappen för att komma till information för dig som är ny i Sverige.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.