Skriv ut sidanSkicka till facebook

Förebyggande hembesök

Vård och omsorg erbjuder alla medborgare i kommunen som fyller 75 år ett hembesök av distriktssköterska och biståndshandläggare. Hembesöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Syftet är att bevara hälsan och bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Vid besöket ges förebyggande råd och tips kring frågor som kan dyka upp när man blir äldre. Information om kommunens service lämnas också.

En särskild inbjudan skickas i oktober/november varje år till alla medborgare som fyller 75 år under året  och som inte har hemtjänst. Inbjudan är ett erbjudande om en informationsträff och/eller ett hembesök.

År 2014 hörsammade ett 70-tal medborgare denna inbjudan. En del hade med sig anhöriga som också var välkomna. 

Informationsträffen omfattar information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Det ges också råd och stöd om hälsa och om vardagslivet i övrigt. Medverkande är arbetsteraepeut, biståndshandläggare, distriktssköterska och fysioterapeut.

Biståndshandläggare och distriktssköterska gör därefter hembesök hos de som har tackat ja till detta. 

Kontakt
Vård och omsorg
Annelie Persson
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 81 37
annelie.persson[at]svedala.se
Distrikt Svedala öster, Bara/Klågerup, födda dag 1-10. Vårdplanering på sjukhus. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Britt-Marie Lantz
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 83 55
brittmarie.lantz[at]svedala.se
Distrikt Svedala väster, födda dag 1-10. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Christine Ekholst
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 83 56
christine.ekholst[at]svedala.se
Distrikt Svedala öster, Bara/Klågerup, födda dag 11-31. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.

Vård och omsorg
Indira Malkoc
Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende och färdtjänst
040-626 83 54
indira.malkoc[at]svedala.se
Distrikt Svedala väster, födda dag 11-31. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
Senast uppdaterad:2015-01-16
Självservice, e-tjänster

Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen