Skriv ut sidanSkicka till facebook

Trygghetsboende Furen 2

Trygghetsboendet Furen 2 omfattar tjugo 2-rumslägenheter och en gemensamhetslokal i nedre plan. Trygghetsboende förmedlas direkt av Svedalahem. Kravet är att den enskilde är i åldersgruppen 70 år och äldre.

Vård och omsorg står för Träffpunkten Furen 2, gemensamhetslokal och värdinnetjänst. 

Kontakt
Vård och omsorg
Ann-Caroline Skoog
Enhetschef dagverksamhet Vårat gäng, trygghetsboende Furen 2
040-626 84 15
anncaroline.skoog[at]svedala.se

Vård och omsorg
Maria Danielsson
Områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård
040-626 81 61
maria.danielsson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Träffpunkten Furen 2 Gemensamhetslokal
040-626 84 19
Senast uppdaterad:2014-04-09
Självservice, e-tjänster

Knapp till information om Val 14 september 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun