Skriv ut sidanSkicka till facebook

Särskilt boende

Det finns fem särskilda äldreboenden tillika äldreboenden där vissa har inriktning på demenssjukdomar.

Holmagården
Holmagården har 46 platser.
Adress: Kapellvägen 27, 233 38 Svedala.

Nova
Nova gruppboende har 8 platser. 
Adress: Almgatan 10, 233 32 Svedala.

Solgården
Solgården har 33 platser, varav en korttidsplats. 
Adress: Tejarpsvägen 9, 230 41 Klågerup.

Stella
Stella gruppboende har 8 platser.
Adress: Almgatan 10, 233 32 Svedala.

Toftaängen
Toftaängen har 32 platser, varav 8 korttidsplatser.
Adress: Toftavägen 37, 233 35 Svedala. 
 

På varje särskilt boende finns brukarråd som hanterar frågor kring mat och annat som rör verksamheten.

Broschyr Särskilt boende

Kontakt
Vård och omsorg
Anna-Stina Nished
Enhetschef Solgården
040-626 84 51
annastina.nished[at]svedala.se

Vård och omsorg
Ann-Caroline Skoog
Enhetschef Stella och Nova
040-626 84 15
anncaroline.skoog[at]svedala.se

Vård och omsorg
Lotta Larsson
Enhetschef Toftaängen (korttidsboende/särskilt boende)
040-626 85 30
lotta.larsson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Susanne Persson
Enhetschef Holmagården
040-626 85 01
susanne.persson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-06-11
Självservice, e-tjänster

Knapp till information om Val 14 september 2014
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun