Skriv ut sidanSkicka till facebook
Räddningstjänsten

 
Räddningstjänsten i Svedala är en deltidskår med ca 30 deltidsanställda brandmän. I dagsläget är det fem stycken befäl som jobbar heltid på räddningstjänsten. Dessa har hand om den dagliga driften och det förebyggande arbetet. De jobbar även i utryckande tjänst. För att ge kommuninvånarna den bästa servicen sammarbetar vi även över kommungränserna.

Räddningstjänstens verksamhet styr främst av Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). I Lagen om Skydd mot Olyckor står att kommunen ska vidta åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor, vi ska ha rådgivning och information med mera. Där står också att vi ska ha en räddningstjänst.

För att ge kommuninvånarna snabbast möjliga hjälp i en nödsituation sker samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne vad avser insatser. Även när det gäller avtal, övningar, m.m. samverkar Räddningstjänsten i Svedala över kommungränserna för att på så sätt effektivisera verksamheten i möjligaste mån och därmed ge kommuninvånarna den bästa servicen. När det gäller vakthavande brandingenjör samarbetar Svedala med Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.

Kontakta oss gärna
Vid frågor, kontakta oss gärna. Dagtid kl. 07:30-16:00 når du oss på 040-626 80 00. Räddningstjänstens lokaler finns på Sjödiken 2, 233 35 i Svedala.

Vid brådskande ärenden övrig tid, kontakta Vakthavande befäl, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt
Räddningstjänsten
Vakthavande befäl (TIB)
040-626 82 31
raddningstjansten[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-11-05
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara