Skriv ut sidanSkicka till facebook

Mat och vatten - våra livsnödvändiga livsmedel

Vid störningar i el- och vattenförsöjningen är det bra att känna till hur du kan ta tillvara på och laga mat, men också hur du hanterar bristen på vatten.

Förvaring och hygien
Det är viktigt att förvara mat och livsmedel rätt, annars kan du bli sjuk även om maten kokas eller steks.
Kylskåpet bör inte vara varmare än +5 grader. Frysen bör hålla -18 grader, även om maten klarar sig så länge det är minusgrader. Om elen försvinner håller en frys tillräcklig kyla i ett par dygn, förutsatt att du inte öppnar dörren.

På vintern kan vi klara oss ganska bra även om inte kylen fungerar en kortare tid. Det räcker ofta att ställa ut maten. På sommaren kan det vara svårare att hitta svala platser. Kanske har du tillgång till en källare, eller så kan du kanske förvara maten i en tätslutande hink eller låda nedgrävd i marken.

Hygienen är viktig när du har med mat att göra. Håll livsmedel som grönsaker, kött, fågel och fisk åtskilda för att undvika att olika bakterier blandas och sprids. Det är också viktigt att regelbundet rengöra tallrikar, knivar och skärbrädor. Försök att hålla soporna i skyddat förvar, gärna i speciella utrymmen. Överfyll inte soprum och säckar. Sopor drar till sig djur som kan sprida sjukdomar.

Tillagning
Utan ström fungerar inte spisen och då är sprit-eller campingkök praktiskt. Köken drivs antingen med T-sprit Röd eller med gas. Tänk på att campingköket inte ska stå under köksfläkten. Fettavlagringar i fläkten kan fatta eld.

Det viktiga vattnet
Avbrott i vattenförsörjningen är allvarligt. Efter en dag utan 2-3 liter vatten orkar du hälften av vad du brukar och redan efter tre dagar är du sannolikt svårt utmattad. Tillgången på vatten förutsätter oftast att elförsörjning fungerar utan störningar eftersom vatten- och avloppsverk måste ha elektricitet för att pumpar och reningsprocesser ska fungera.

Avbrott i vattenförsörjningen
Vid vattenavbrott brukar kommunerna köra ut tankbilar eller dra provisoriska rörledningar med särskilda tappställen. Men du måste själv ta dig dit och hämta vattnet. Det gäller med andra ord att ha ordentligt med rena dunkar och hinkar hemma. Efter ett längre avbrott i vattenförsöjningen ska du låta vattnet rinna ett tag innan du använder det. I värsta fall kanske vattnet måste renas. I sådana fall brukar kommunen informera om det.

I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. En viktig grundregel är att aldrig dricka vatten som smakar eller luktar illa.

Naturliga vattenkällor
Naturliga vattenkällor som vattendrag, sjöar och dammar kan användas i nödläge. Vattnet bör då tas på ställen där vattnet rinner eller långt ut från stranden. Du bör inte ta vatten från vattendrag eller källor i tätorter. Det beror framför allt på att det kan finnas föroreningar som inte går att koka bort, till exempel från industrier.

En del vatten ska du undvika helt - det som finns i pölar eller stillastående diken liksom salt eller bräckt vatten. Undvik även vatten som är väldigt grumligt eller som innehåller blommande cyanobakterier (algblomningar). Lika noga behöver du inte vara med vatten för tvätt, disk och toalettspolning.

När det är vinter går det utmärkt att smälta is eller snö. Bäst är is eftersom den är mer kompakt och ger mer vatten.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dinsäkerhet.se 
Senast uppdaterad:2014-11-17
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara