Skriv ut sidanSkicka till facebook

Faderskap - Föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/ föräldraskapet fastställas av kommunens myndighetsnämnd.

Skattemyndigheten skickar födelseavier till myndighetsnämnden när ett barn har fötts och mamman inte är gift.

Ni får då ett brev från oss där ni uppmanas att kontakta assistent, om ni är sammanboende eller lever i registrerat partnerskap, eller någon av familjerättssekreterarna, om ni inte är sammanboende.

En bekräftelse av faderskapet/ föräldraskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Fastställande kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Vill ni göra fastställandet under graviditeten, kontakta Myndighetsnämnden för att beställa tid för ett möte.

Om parterna inte bor tillsammans eller om faderskapet framstår som ovisst sker en utredning innan socialnämnden kan ge sitt godkännande. Familjerätten kallar modern och den man hon namngett som fadern för utredning och fastställande av faderskap.
 

Kontakt
Individ och familjeomsorg
Annelie Lindsjö-Arildsson
Administratör
040-626 81 60
annelie.lindsjo[at]svedala.se

Vård och omsorg
Elena Omeiche
Socialsekreterare, familjehem/familjerätt
040-626 81 70
elena.omeiche[at]svedala.se

Individ och familjeomsorg
Miriam Harivandy
Socialsekreterare, familjehem/familjerätt
040-626 81 52
miriam.harivandy[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-08-31
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara