Skriv ut sidanSkicka till facebook
Nya infartsskyltar visar aktuella evenemang!

2012-05-11 Vid infarten till Svedala kommun från E65 och väg 108 har nya infartsskyltar satts upp. Skyltarna innehåller, förutom kommunens logotype, en display med evenemang runt om i kommunen.

Inledningsvis finns en inkörsperiod där tekniken testas. Detta kan komma att innebära att text och belysning inte visas på ett korrekt sätt.

Vi hoppas att skyltarna inom kort ska fungera på ett tillfredsställande sätt och ge goda och intressanta tips om vad som är på gång i Svedala med omnejd!

Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för information om EU-valet 2014
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp till Framtidscentrum
Dialogen - ställ frågor, diskutera och var med i undersökningar!
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning