Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vill du göra en felanmälan?

Anmäla ett fel som rör våra gator och torg, till exempel fel på gatubelysning, stopp i brunnar, nedskräpning, trasiga bänkar eller lekutrustning kan du göra enkelt.

Skicka ett mejl till felanmalan@svedala.se

eller direkt på hemsidan http://www.svedala.se/kontakt/synpunkter_och_klagomal/

Vi får många önskemål om nertagning av träd som står på kommunens park- och naturmark. För att hantera detta på bästa sätt och kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig att fylla i ansökan nedan.

Ansökan om trädfällning på kommunens park- och naturmark

 
Senast uppdaterad:2014-06-27
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara