Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vinningebacken

Vinningebacken är en hög, 16 meter i diameter och 3,5 meter hög. Det berättas att en bonde som hade plöjt för nära intill högen insjuknade och sökte hjälp hos den så kallade Vinningekvinnan, en klok gumma i Vinninge. Han blev tillsagd att gå upp på backen, be om förlåtelse och plantera en hagtornsbuske på den. Därefter tillfrisknade han.

Vägbeskrivning
Från Svedala väg 108 mot Lund. I Hyby sväng vänster mot Torup. Vid Torups slott och friluftsanläggningen sväng höger mot Bara. I Bara sväng höger mot Klågerup. Utanför Bara sväng vänster mot Bara kyrkby. I Bara kyrkby kör norrut mot Mölleberga. Där vägen svänger till vänster ligger högen till höger i åkern. Kollektivtrafik: Buss från Svedala till Lund. Hållplats Klågerup busstation. Byt till buss från Klågerup till Malmö. Hållplats Bara kyrkoväg.
Senast uppdaterad:2014-07-16
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor