Skriv ut sidanSkicka till facebook

Rövarebacken

 Rövarebacken

Efter avtagsvägen till Vinninge ligger Rövarebacken till höger om vägen i en åker. Den är en gravhög, 29 meter i diameter och drygt 4 meter hög. På krönet finns en ovanligt stor fördjupning; så djup att det i trakten har berättats att en man på en medelstor häst kan befinna sig i den utan att synas för dem som står nedanför. Det sägs också att högen skall ha varit ett tillhåll för rövare.

Jättegraven

Jättegraven
Mittemot på andra sidan vägen ligger Jättegraven, som är en gånggrift i hög. Högen är 16 meter i diameter och drygt 1 meter hög. Kammaren är 5 x 2,5 meter och närmast oval.

Den är uppbyggd av tio stenblock. Gången finns i öster och är 5,5 meter lång. I den ligger ett nedfallet takblock. Också i kammarens mitt finns ett nedfallet takblock. Gånggriften undersöktes år 1879 av arkeolog Hans Olof Hildebrand. Han grävde fram flintföremål, bärnstensbitar, träkol, fragment av pärlor samt ett tiotal pärlor i form av dubbeleggade yxor och månskäror. Dessutom fann han ett dekorerat skifferhänge samt sönderslagna ornerade och oornerade lerkärl. I ett av kärlen hittades ett vetekorn. Från Svedala väg 108 till Klågerup.

Vägbeskrivning
I Klågerup sväng vänster mot Bara. Kollektivtrafik: Buss från Svedala till Lund. Hållplats Klågerup busstation. Byt till buss från Klågerup till Malmö. Hållplats Flängevadsvägen. 

 
Senast uppdaterad:2009-03-02
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara