Skriv ut sidanSkicka till facebook

Fornminne  Rövarebacken

Rövarebacken

Efter avtagsvägen till Vinninge ligger Rövarebacken till höger om vägen i en åker. Den är en gravhög, 29 meter i diameter och drygt 4 meter hög. På krönet finns en ovanligt stor fördjupning; så djup att det i trakten har berättats att en man på en medelstor häst kan befinna sig i den utan att synas för dem som står nedanför. Det sägs också att högen skall ha varit ett tillhåll för rövare.


Jättegraven

Jättegraven

Mittemot på andra sidan vägen ligger Jättegraven, som är en gånggrift i hög. Högen är 16 meter i diameter och drygt 1 meter hög. Kammaren är 5 x 2,5 meter och närmast oval.

Den är uppbyggd av tio stenblock. Gången finns i öster och är 5,5 meter lång. I den ligger ett nedfallet takblock. Också i kammarens mitt finns ett nedfallet takblock. Gånggriften undersöktes år 1879 av arkeolog Hans Olof Hildebrand. Han grävde fram flintföremål, bärnstensbitar, träkol, fragment av pärlor samt ett tiotal pärlor i form av dubbeleggade yxor och månskäror. Dessutom fann han ett dekorerat skifferhänge samt sönderslagna ornerade och oornerade lerkärl. I ett av kärlen hittades ett vetekorn. Från Svedala väg 108 till Klågerup.

Vägbeskrivning
I Klågerup sväng vänster mot Bara. Kollektivtrafik: Buss från Svedala till Lund. Hållplats Klågerup busstation. Byt till buss från Klågerup till Malmö. Hållplats Flängevadsvägen. 

Senast uppdaterad:2016-01-27
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun