Skriv ut sidanSkicka till facebook

Bli ihop

Författare: Thomas Halling
Illustratör: Maria Jönsson

Första boken om Kalle och Ellen i klass 5b. Kalle 11 år blir blixtförälskad i Ellen som nyss börjat klassen, men hur ska han få henne intresserad och hur ska han våga fråga chans. Allt blir bara fel, fel, fel... En bok om kärlek och konsten att göra bort sig.

10 ex
Finns som talbok

Tillbaka
Senast uppdaterad:2012-02-29
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara