Prenumerera på nyheterna från Svedala.se
Hopp, egenmakt och återhämtning – En föreläsning om psykisk ohälsa

2014-09-18 Välkommen till Stella dagcentral, torsdagen den 25 september, kl 18-20. Vi bjuder på en föreläsning för alla kommuninvånare som är intresserade av psykisk ohälsa och återhämtning.


Läs mer

Anhörigas Riksförbund på besök i Svedala

2014-09-18 Idag har Svedala kommun besök av Anhörigas Riksförbund med förbundsstyrelsens ordförande Thomas Kylander i spetsen.


Läs mer

Uppdaterat preliminärt valresultat

2014-09-17 Idag sker den så kallade onsdagsräkningen då Valnämnden i varje kommun gör en uppsamlingsräkning. Här räknas förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalen på valdagen. På Valmyndighetens webbplats kommer ett uppdaterat preliminärt valresultat att presenteras.


Kulturnatt 2014

Logo Kulturnatt Svedala

 

 

 2014-09-16
Den 11 oktober är det dags för årets Kulturnatt. En hel dag med gratis kultur i alla dess former i hela Svedala kommun. Följ sidan
Kulturnatten Svedala, som presenterar programpunkterna efterhand de blir spikade.


Välkommen till SvedalaMässan 2014!

2014-09-03 Träffa kommunens spännande företag under SvedalaMässan 10-11 oktober. För tredje året i rad anordnar Nätverk Svedala SvedalaMässan. I år äger mässan rum i Svedala Sporthall.


Läs mer

Se Teglet - bok om de unika tegelhusen i Svedala och Skurup!
2014-09-05 Nu finns en rikt illustrerad bok, Se Teglet, om de unika tegelhusen i Svedala och Skurup. I boken kan man läsa om Grevebanan som lade grunden till stationssamhällenas framväxt, de många tegelbruken i området och tegelarbetarnas vardag med mera.

Läs mer

Svedalas skolor klättrar i ranking!

2014-09-02 När Lärarförbundet presenterar sin årliga ranking över landets skolor klättrar Svedala till plats 16. Förra året placerade sig Svedala på en 18:e plats. Det innebär en 8:e plats bland Skånes 33 kommuner.


Läs mer

Ny textilinsamling på kommunens återvinningsstationer

2014-09-01 På alla återvinningsstationer i Svedala kommun finns nu kärl för textilåtervinning. Svedala har skrivit avtal med ett företag som heter TextilRecycling i Sverige AB. Nytt, jämfört med tidigare insamlingar av kläder, är att alla sorters textilier samlas in.


Läs mer

Gång- och cykelvägar stängs inför tillbyggnaden av tennishallen

2014-09-01 Gång- och cykelvägarna söder om tennishallen och väster om sporthallen i Svedala kommer att stängas av denna vecka inför tillbyggnaden av tennishallen. När tillbyggnaden är klar, sommaren 2015, kommer gång- och cykelvägen väster om sporthallen åter att öppnas.


Rikliga regn kan orsaka källaröversvämningar

2014-08-31 Under söndagen har det kommit kraftiga regn över Skåne och SMHI har utfärdat klass 1-varning. Tänk på att köra försiktigt om du färdas på vägarna idag! I regnrika perioder är det dessutom alltid bra att ha koll på källarutrymmen och ta del av tips och råd för att förebygga källaröversvämningar.


Nu satsar vi på LED!
2014-08-28 Just nu håller vi på gatukontoret med hjälp av vår entreprenör Infratek på att byta ut drygt 800 armaturer. Bytet pågår för närvarande i Klågerup. Stora delar av Klågerup kommer att få den nya armaturen, samt en stor del av Bara och vissa gator i Svedala.

Läs mer

Migrationsverket har tecknat avtal med Yddinge strand om tillfälliga boenden för asylsökande
2014-08-28 Ett avtal är nu tecknat mellan Migrationsverket och Yddinge strand. Det innebär att inflyttning kommer att ske i dagarna.

Läs mer

Nytt system utvecklat för VMA

2014-08-28 Vid ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten blir du som invånare varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus, den så kallade "Hesa Fredrik". VMA kompletteras nu i ett första skede med varningar via telefon.


Läs mer

Anmälan öppen till COPE föräldrautbildning

2014-08-20 Nu kan du anmäla dig till den eftertraktade föräldrautbildningen COPE. Kursen riktar sig denna termin till föräldrar med barn i åldern 3-10 år. Första utbildningstillfället är 18 september kl. 17:30-19:30.


Läs mer

Visa upp din verksamhet under SvedalaMässan 2014!

2014-08-18 Nätverk Svedala anordnar för tredje året i rad, SvedalaMässan, som i år äger rum i Svedala Sporthall den 10-11 oktober.


Läs mer

Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att se hemsida om utbildning i utveckling
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning