Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kulturhistoriska fastigheter

Foto Aggarps mölla

Kontakt

Karin Leeb-Lundberg
Kultursamordnare
040-626 82 08
karin.leeblundberg@svedala.se
Fritidsenheten
kulturfritid@svedala.se
Theodora Mårtensson
Samordnare anläggningar och lokaler
040-626 82 45
theodora.martensson@svedala.se

Kulturhistoriska fastigheter i Svedala kommun.

Killehuset

Möllebergavägen i Bara
Pittoreskt korsvirkesbyggnad från början av 1800-talet byggt i rött korsvirke och vitputsad lersten. Helvalmat tak med vass, sockel i gråsten. Blåmålad dörr och fönsterspröjsar. Ingår i detaljplan fastställd 1978.08.30 i ett med K betecknat område ”…reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Kulturenheten hyr ut fastigheten till mindre sammankomster och utställningar. Trädgården används för friluftsteater, midsommarfirande m m.

Boka via mejladress fritid@svedala.se 

Aggarps kvarn

Aggarpsvägen
Kvarn/mölla (så kallad holländare) i fem våningar, byggd 1896. Sockel i gråsten med vita fogar, väggar och ”hätta” i trä klätt med tjärpapp. Ovanför gråstensmuren omges kvarnen av en brygga i brunt trä och vitt räcke.
Ägare: Svedala kommun
Verksamhet: Ingen verksamhet.

Mjölnarebostaden

Aggarpsvägen
Före detta bostadshus byggt i slutet av 1800-talet. 1 våning och vind. Sockel i gråputsad sten, väggar i vitputsat tegel. Sadeltag med svartmålad korrugerade plåt. Veranda med spröjsade fönster. Bostaden är sammanbyggd med ett uthus i rött tegel med murat kryssförband. Gammaldags trädgård. Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Hyrs ut till mindre sammankomster och utställningar. Hembygdsföreningen Svedala-Barabygden har tillsyn och sköter mindre renovering reglerat i ett avtal mellan Svedala kommun och föreningen. Föreningen använder huset som föreningslokal och arrangerar Mölledag en gång per år. På parkeringen anordnas kommunens officiella Valborgsfirande.

Boka via mejladress fritid@svedala.se 

Publicerad 2016-03-24 kl 12:02
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:34