Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Tekniska nämnden sammanträder 2017

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena.

Vad gör tekniska nämnden?

Tekniska nämnden har bland annat ansvar för gator, grönytor, trafik, vatten och avlopp, måltider i kommunala verksamheter och renhållning.

Politiker i tekniska nämnden

Ordförande är Per Olof Lindgren, L. 1:e vice ordförande är Erik Stoy, M. 2:e vice ordförande är Björn Jönsson, S.

Tekniska nämndens ledamöter

Kallelser och protokoll för teknisk nämnd

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

www.svedala.se

Arrangör

Tekniska nämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Alexandra Pamp
040-626 82 11
registrator.tn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst