Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Strukturkalkning - mindre näringsläckage och bättre skörd

Tag chansen att få veta mer om strukturkalkning och hur det kan förbättra både Segeåns status och din odling, samt att få en kort stunds personlig rådgivning!

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd driver i samarbete med Hushållningssällskapet Skåne, och med hjälp av LOVA-medel (Lokala vattenvårdsmedel) ett projekt där möjlighet ges för Lantbrukare med rätt förutsättningar att få 40 % i bidrag vid strukturkalkning på sin mark. Möjlighet till kort personlig rådgivning erbjuds denna förmiddag. Effekten av Strukturkalkning skiljer sig markant från sockerbetskalkning, och kan ge en skördeökning på upp till 10 % beroende på gröda.

Positiva effekter av Strukturkalkning:
Minskat fosforläckage
Ökad skörd
Ger lägre dragmotstånd
Ger jämnare fält
Kan ge möjlighet till andra gödval
Minskar erosion
Bättre vattenhållande förmåga
Minskar läckage av bekämpningsmedel
Vid rätt inblandning har det lång hållbarhet – över 50 år

Segeån är kraftigt övergödd och har fått klassningen dålig ekologisk status. För att uppnå miljökvalitetsnormen God status till 2027 krävs många åtgärder från myndigheter och kommuner, men även frivilliga åtgärder hos markägare/lantbrukare spelar stor roll för Segeåns möjlighet att uppnå "god status".

Strukturkalkningen har i försök minskat fosforläckaget med mellan 35 till 50 procent jämfört med konventionellt plöjd eller kultiverad odling.

Anmälan senast den 2 juni till Jenny Ahlqvist via telefonnummer 040-626 83 96 eller e-post jenny.ahlqvist@svedala.se

Varmt välkommen!

Karta Naverlönnsalen, Svedala Kommunhus

Åbjörngatan 7,233 31 Svedala

Naverlönnsalen, Svedala Kommunhus
Åbjörngatan 7 ,233 31 Svedala

Arrangör

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kontaktperson

Jenny Ahlqvist

Sidansvarig: Linda Holst