Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Socialnämnden sammanträder 2017

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst och mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Föräldrabalken

Politiker i socialnämnden

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson, M.
1:a vice ordförande är Carin Falck, BP.
2:e vice ordförande är Torbjörn Sköld, S.

Socialnämndens ledamöter

Kallelser och protokoll för socialnämnden

Naverlönnsalen, ingång B i kommunhuset.
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/socialnamnden/

Arrangör

Socialnämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Moa Blom
040-626 81 87
Registrator.SN@svedala.se

Sidansvarig: Martina Lindskog