Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Samrådsmöte för detaljplan Svedala 1:7 "Svea park"

Välkommen på samrådsmöte för detaljplan Svedala 1:7 ”Svea park”, Svedala kommun.

Vi bjuder in till ett gemensamt möte där du får träffa kommunens tjänstemän, Svedalahem, politiker från bygg- och miljönämnden samt Nyréns arkitekter som berättar om planförslaget för Svea park. Under mötet kommer du dessutom ha möjlighet att ställa frågor.

Om detaljplanen Svea park

Planområdet omfattar en tomt utmed Sveagatan i Svedala. Huvudidén med planen är att tillåta tre till fem friliggande flerbostadshus i den centrala delen. I söder disponeras ett område för park med omfattande dagvatten fördröjning och i nordost en yta för parkering.

Mer information om detaljplanen Svea park

Naverlönnsalen, Kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/bygg--och-miljonamndens-kallelser-och-protokoll/

Kostnad

Kostnadsfritt

Arrangör

Bygg- och miljönämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

My Gunnarsson
040-626 83 57
my.gunnarsson@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst