Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Pensionärsrådets sammanträder 2017

Pensionärsrådets sammanträden är INTE öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör Pensionärsrådet?

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i Svedala kommun. I pensionärsrådet finns representanter från:

 • Svedala Pensionärsförening PRO
 • Bara Pensionärsförening PRO
 • Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
 • Kommunalpensionärerna SKPF

Information och frågor som pensionärsrådet ska beredas tillfälle att yttra sig över är exempelvis:

 • Resursfrågor inom äldreomsorgen
 • Planering för äldreomsorgen
 • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
 • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
 • Planer för kollektivtrafik
 • Regler för färdtjänst
 • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
 • Översiktsplaner

Politiker i pensionärsrådet

Ordförande i pensionärsrådet är Björn Jönsson och vice ordförande är Christer Hejdenberg.

Pensionärsrådets ledamöter

Kommunens föreningsregister

Kallelser och protokoll för pensionärsrådet

Plats varierar. Se alltid kallelse för plats.
Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/pensionarsradets-kallelser-och-protokoll/

Arrangör

Pensionärsrådet, Svedala kommun

Kontaktperson

Ingrid Kjellberg
040-626 81 73
ingrid.kjellberg@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst