Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Kulturkompetens – inte bara en moralisk och etisk tillgång eller ”något som är bra att ha”

Den som vill utöva ett professionellt ledarskap bör ha kunskaper om hur olika kulturella värden kommuniceras. Öppna upp nya sinnen eller utveckla rent kommunikativa färdigheter.
Välkommen till Svedala Business Breakfast där vi får en inblick i vilka nya kompetenser vi behöver i möten med människor med olika kulturella bakgrunder.

Medverkar gör Bo Norlund som föreläser som kommunikationskonsult och har byggt upp utbildningar i kommunikation, kulturmöten och ledarskap, för yrkesvägledare, poliser och sjuksköterskor med flera.

Sedan 2003 ansvarar han för kurser i ämnet interkulturell kommunikation på Malmö högskola och har anlitats av både Internationella sekretariatet för Malmö högskolas internationaliseringsarbete och Räddningstjänst SYDs utbildningar av kommunikatörer.

Anmälan

Anmäl dig via naringsliv@svedala.se. Ta gärna med en kollega. Anmäl dig senast den 10 november.

Arrangemanget är kostnadsfritt. Uteblir du utan avanmälan debiteras en kostnad på 150 kr.

Om Svedala Business Breakfast

Svedala Business Breakfast är frukostmöten för näringslivet i Svedala kommun och för alla andra företagsvänliga och arrangeras av kommunens näringslivsenhet. Syftet med frukostmötena är inte bara att väcka deltagarna på morgonen utan även väcka tankar och idéer, inspirera och skapa möten och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer i Svedalas näringsliv. Därför har frukostmötena alltid ett tema och en inbjuden föredragshållare.

Kommunhuset, Naverlönnsalen
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/

Kostnad

Kostnadsfritt

Arrangör

Näringslivsenheten Svedala kommun

Kontaktperson

Thomas Carlsson
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst