Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2017

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör kultur- och fritidsnämnden?

Nämnden ansvarar för att främja kommunens kulturliv samt för att organisera fritidsverksamheten för unga.

Nämnden är huvudman för kommunens bibliotek.

Politiker i kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande heter Birgitta Delring (BP).
1:e vice ordförande är Ulf Lennerling (M).
2:a vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell (S).

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Kallelser och protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Arrangör

Kultur- och fritidsnämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Bo Wain
040-626 87 72
registrator.kof@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst