Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Kommunrevisionen sammanträder

Kommunrevisionens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Valda revisorer 2015-2018

Webbplats

/paverka/kommun/kommunens-organisation/revisorer/revisionsrapporter/

Kontaktperson

Tom Stenkvist
Tom.stenkvist@gmail.com

Sidansvarig: Linda Holst