Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Elfiske och håvning av smådjur i Segeån

Välkommen att på nära håll se vilka fiskar och andra smådjur som lever i Segeån! En utfärd både för den allmänt naturintresserade som för fiskaren, eller för dig som bara vill veta mer om Segeåns växt och djurliv. Vi bjuder på kaffe och bulle.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är ett samarbete mellan sju kommuner, företag, dikningsföretag, markägare och intresseorganisationer i Segeåns avrinningsområde. En viktig uppgift som Vattenrådet har är att övervaka åns tillstånd genom vatten- och fiskkontroll. Elfiskeundersökningar utförs årligen på 6 lokaler i inom Segeåns avrinningsområde. Fisken bedövas med elek­tricitet, fångas i en håv och släpps ner i en hink med vatten där fisken snabbt kvicknar till. Efter artbestämning, mätning av längd och vikt sätts fisken tillbaka oskadd i vattendraget.

Elfiske är en förbjuden fiskemetod som kräver speciell utbildning, dispens och andra tillstånd. Anders Eklöv från Eklövs fiske & fiskevård som har dessa tillstånd, kommer att visa oss elfiske denna dag.

Anmälan senast den 8 juni till Jenny Ahlqvist via telefonnummer: +46 (0)40-626 83 96 eller e-post: Jenny.ahlqvist@svedala.se.

Samling vid Segeån, bakom Segestrands bostadsområde (och Netto)
Svedala

Arrangör

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kontaktperson

Jenny Ahlqvist

Sidansvarig: Linda Holst