Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Bypromenader med Reisnert & Gullberg

Anders Reisnert och Karin Gullberg. Foto: Svedala kommun

Anders Reisnert, före detta stadsantikvarie i Malmö och Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun tar dig med på spännande bypromenader i kommunen där historia och framtid varvas med reflektioner och frågor.

Anders och Karin är två personer med stort intresse för varför vår närmaste omgivning ser ut som den gör och hur den kan komma att se ut framåt. I år arrangerar vi bypromenader i Klågerup, Bara och Svedala under sex tillfällen.

Inventerat kulturmiljön i våra tre tätorter

Anders Reisnert har under 2016 fått uppdraget av Svedala kommun att inventera kulturmiljön i de tre tätorterna. Resultatet finns att läsa i tre rapporter och det är delar ur dessa som bypromenaderna bland annat kommer att handla om. Men också om hur tätorterna är tänkta att utvecklas och se ut längre in i framtiden.

Tider för bypromenader

Bara

9 maj och 19 september kl 18:00-19:30
Samling vid Värbygården, Värbyängen 200, Bara. Promenaden avslutas i Bara centrum.

Klågerup

25 april och 5 september kl 18:00-19:30
Samling vid gamla stationshuset och Ur och Skur förskolan, Stationsvägen 13, Klågerup. Promenaden avslutas vid Matöppet i Klågerup.

Svedala

23 maj och 26 september kl 18:00-19:30
Samling vid kommunhusets trappa, Åbjörngatan 7, Svedala. Promenaden avslutas vid samma trappa.

Webbplats

/

Kostnad

Kostnadsfritt

Arrangör

Svedala kommun

Kontaktperson

Karin Gullberg
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst