Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Teknisk nämnd sammanträder 2018

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör tekniska nämnden?

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar samt trafikanläggningar.

Politiker i tekniska nämnden

Ordförande är Per Olof Lindgren, L.
1:e vice ordförande är Erik Stoy, M.
2:e vice ordförande är Björn Jönsson, S. 

Tekniska nämndens ledamöter

Kallelser och protokoll för teknisk nämnd

Fler datum

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Arrangör

Tekniska nämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Alexandra Pamp
040-626 82 11
registrator.tn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst