Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Teknisk nämnd sammanträder 2018

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör tekniska nämnden?

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar samt trafikanläggningar.

Politiker i tekniska nämnden

Ordförande är Per Olof Lindgren, L.
1:e vice ordförande är Erik Stoy, M.
2:e vice ordförande är Björn Jönsson, S. 

Tekniska nämndens ledamöter

Kallelser och protokoll för teknisk nämnd

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Arrangör

Tekniska nämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Alexandra Pamp
040-626 82 11
registrator.tn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst