Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Medborgarlöfte 2020

Den 16 juni 2020,  undertecknade lokalområdespolis Lars-Gunnar Björnqvist och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) medborgarlöftet för 2020.

Lokalpolisområde Trelleborg och Svedala kommun lovar att genomföra en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten. Fokus i medborgarlöftet 2020 är insatser mot ungdomar.

Svedala kommun och lokalpolisområde Trelleborg lovar:

  • Hög polisiär närvaro, synlighet och tillgänglighet, bland annat genom polisiär fotpatrullering.
  • Polisen och kommunen genomför tillsammans riktade medborgardialoger, till exempel trygghetsvandringar mot olika grupper av medborgare i kommunen, för att identifiera otrygga och brottsutsatta platser samt ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten på dessa platser.
  • Särskilt fokus läggs på ungdomar och droger.
  • En kontinuerlig samverkan mellan polisen, kommunen, trygghetsvärdar i syfte att motverka drogproblematik, stölder, skadegörelse och annan ordningsstörning.
  • Polisen och kommunen fortsätter att utveckla grannsamverkan under år 2020.
  • Polisen och kommunen samverkar för att identifiera trafikfarliga platser, samt vidta åtgärder på dessa platser.

Lägesbild

Medborgarlöftet grundas på polisens och kommunens gemensamma lägesbild som beskriver vad som är viktigt för att invånarna ska känna sig trygga. Lägesbilden tas fram på olika sätt, bland annat genom den senaste trygghetsmätningen, medborgardialoger, arbetet i rådet för trygghet och folkhälsa samt all kontakt med lokala aktörer och medborgare i Svedala kommun.

Svedala kommun är en kommun med en relativt låg brottslighet. I polisens senaste trygghetsmätning 2019 uppger medborgarna att de oroar sig mest för ungdomarna som hänger på byn som bråkar och stör ordningen, skadegörelse, buskörning samt bilar som kör för fort. En ny trend i samhället bland ungdomar är liberalare syn på droger samtidigt som tillgängligheten generellt sett har ökat. Arbetet som polisen och kommunen därmed vill fokusera på i detta medborgarlöfte är skadegörelse och drogmissbruk bland ungdomar.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet sker kvartalsvis. En sammanfattning ska göras innan årsskiftet 2020-2021.

Nyhet 2020-06-16: Särskilt fokus på ungdomar i årets medborgarlöfte

Publicerad 2020-06-16 kl 14:55
Sidansvarig: Louise Sandell
Uppdaterad 2020-06-16 kl 15:30