Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Allmänhetens frågestund

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se

Allmänhetens frågestund hålls en till två gånger per år i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Du som kommuninvånare har då möjlighet att skriftligen ställa frågor till ansvariga politiker.

Din fråga bör ta högst ett par minuter att läsa upp och får handla om allt som kommunen har hand om. Frågan får inte avse ett individärende.

Så här gör du för att skicka in din fråga 

Din fråga skickar du med papperspost till kommunen och frågan ska vara underskriven av dig. Det går också att skicka frågan per mejl. Du måste ange ditt namn. Anonyma brev tar vi inte upp. Ordföranden bestämmer vilka frågor som ska tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde och när detta sker.

För att vi ska ha möjlighet att förbereda svaret behöver vi få din fråga senast fem arbetsdagar innan mötet äger rum.

Här skickar du din fråga

Kanslienheten
Svedala kommun
233 80 Svedala

eller via mejl till registrator.ks@svedala.se

Märk brevet eller mejlet med Allmänhetens frågestund.

Du får svar i samband med kommunfullmäktiges sammanträde

En ansvarig politiker besvarar din fråga. Den som svarar kan vara ordföranden i kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden eller teknisk nämnd.

Du får ställa två korta följdfrågor på högst två minuter. Någon debatt får inte förekomma under frågestunden och din fråga kan inte under denna stund bli föremål för något beslut.

Publicerad 2017-12-22 kl 11:11
Sidansvarig: Martina Lindskog