Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Utbildningsnämndens kallelser och protokoll

Kontakt

Jan Herbertson
Nämndsekreterare och registrator
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Utbildningsnämnden sammanträder vid tio tillfällen i år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje möte utbildningsnämnden håller.

Vad gör utbildningsnämnden?

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6-13-år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20 åringar.

Nämndens ordförande heter Hans Järvestam (M).
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L).
2:e vice ordförande är Magnus Lilja (SD).

Ledamöter i utbildningsnämnden

Årets möten

Efter att vi skickat ut kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan ändras innan sammanträdet. Vi publicerar protokollet senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-11-15 kl 13:04
Sidansvarig: Jan Herbertson
Uppdaterad 2020-01-03 kl 11:02